Day

2 czerwca, 2024
Kurs odbył się 31.05-2.06.2024, dał nam okazję lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa.
Read More