Przywództwo i diakonie

Przywództwo i diakonie

GRONO ODPOWIEDZIALNYCH – SŁUŻEBNE PRZYWÓDZTWO

  • ks. Dominik Wodniczak (pasterz WNP i dyrektor SNE)
  • Anna Kaczmarek (lider świecki)
  • Katarzyna Krajka
  • Paweł Piotrowski

 

DIAKONIE WSPÓLNOTY NOWA PASCHA:

Modlitewna
(słuchanie Pana i rozeznawanie, prowadzenie spotkań modlitewnych, modlitwa orędownicza za Wspólnotę, prowadzenie modlitwy wstawienniczej za osoby proszące, tworzenie zaplecza modlitwy i postu, prośba do wspólnot i zgromadzeń zakonnych o modlitwę)

Uwielbienia
(życie w uwielbieniu, prowadzenie modlitwy wspólnotowej, organizowanie oprawy muzycznej wydarzeń we wspólnocie i w czasie ewangelizacji oraz rekolekcji; uwielbienie poprzez śpiew, muzykę i taniec)

Liturgiczna
(troska o posługę i oprawę liturgiczną w czasie Mszy św. i nabożeństw – we wspólnocie i w ramach wydarzeń ewangelizacyjnych

Medialna
(ewangelizacja przez media: obsługa strony internetowej i FB, tworzenie projektów graficznych i multimedialnych, redagowanie i dostarczanie zaproszeń do konkretnych odbiorców, relacjonowanie i archiwizacja wydarzeń, współpraca z mediami)

Organizacji Wydarzeń
(dbanie o rekreację, sport i świętowanie: przygotowanie logistyczne wydarzeń ewangelizacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie agapy; współpraca z diakonią techniczną)

Techniczna
(przygotowanie i troska o salę spotkań, ustawienie i obsługa sprzętu w kościele, sali i innych miejscach naszej posługi, pomoc techniczna; współpraca z diakonią organizacji wydarzeń)

Miłosierdzia – działa wg konkretnych potrzeb
(ewangelizacja, towarzyszenie i pomoc chorym, starszym, potrzebującym, odrzuconym)

Teatralna
(ewangelizacja poprzez formy teatralne np. pantomima)