Jezus w 4 Ewangeliach

Kurs Jezus w Czterech Ewangeliach odbył się 31.05-2.06.2024, dał nam okazję lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa.