Kontakt

Kontakt

Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętej Rodziny
DIECEZJA KALISKA
ul. Grabowska 212
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. + 48 514 709 705
e-mail: snekalisz@gmail.com
www.sne.kalisz.pl

konto bankowe Parafii Św. Rodziny:
29 1500 1432 1214 3005 7276 0000

Dyrektor i asystent kościelny:
ks. Dominik Wodniczak
tel. + 48 62 735 63 69
e – mail: domwod@gmail.com