Plan spotkań

Ramowy plan spotkań Wspólnoty Nowa Pascha:

I piątek, g. 19.30 – spotkanie modlitewne

II piątek, g. 19.00 – Wieczór Chwały

III piątek, g. 19.30 – spotkanie modlitewne

IV piątek, g. 19.30 – Eucharystia wotywna o Duchu Świętym

V piątek, g. 19.30 – nadzwyczajne spotkanie grup dzielenia