Wieczór chwały

Wieczór chwały

W drugie piątki miesiąca o g. 19.00 (zamiast drugiej niedzieli miesiąca) zapraszamy na czuwanie, którego celem jest oddanie chwały Bogu. W jego programie przewidujemy spontaniczne uwielbienie, modlitwę wstawienniczą, spowiedź oraz Eucharystię z charyzmatyczną modlitwą o uzdrowienie chorych – fizycznie, psychicznie i duchowo. Uwielbiając Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, doświadczamy, że On naprawdę żyje, działa w swoim Kościele i że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych.