Nasze spotkania

PROGRAM SPOTKAŃ WSPÓLNOTY NOWA PASCHA 

Spotykamy się w każdy piątek wg następującego harmonogramu:

I piątek, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
II piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne
III piątek, g. 19.30 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i agapa
IV piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne

 


 

PLAN SPOTKAŃ NA WRZESIEŃ:

04.09.2020, g. 19.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.09.2020, g. 19:30 - spotkanie modlitewne w salce

18.09.2020, g. 19:30 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym

26.09.2020 - 04.10.2020 - Parafialne misje ewangelizacyjne