Nasze spotkania

PROGRAM SPOTKAŃ WSPÓLNOTY NOWA PASCHA 

Spotykamy się w każdy piątek wg następującego harmonogramu:

I piątek, g. 19.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu
II piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne
III piątek, g. 19.30 - Eucharystia wotywna o Duchu Świętym i agapa
IV piątek, g. 19.15 - spotkanie modlitewne

 


 

PLAN SPOTKAŃ NA GRUDZIEŃ:

07.12.2018, g. 18.45 - adoracja Najświętszego Sakramentu

14.12.2018, g. 19.15 - spotkanie modlitewne w salce

21.12.2018, g. 19:15 - spotkanie modlitewne w salce

29.12.2018, g. 15:00 (sobota) - Świętowanie Bożego Narodzenia zakończone Eucharystią o godz. 18:00