Program formacyjny SESA

A. PROGRAM FORMACJI KE-KA-KO

Ofcjalny Program SESA składa się z 22 kursów podzielonych na 3 etapy.

Można zamieniać kolejność kursów w ramach jednego etapu, ale nie można zamieniać kolejności etapów.

1. etap: Życie chrześcijanina

2. etap: Uczenie się ewangelizowania

3. etap: Formowanie ewangelizatorów

1. Nowe Życie
2. Emaus
3. Jan
4. Jezus w 4 Ewangeliach
5. Historia Zbawienia
6. Mojżesz
7. Błogosławieni

1a. Paweł
1b. Tytus
2. Dynamis
3. Tymoteusz
4. Sekret Pawła
5. Apollos
6. Damaszek
7. Maryja, List Chrystusa

1. Maranatha
2. Piotr
3. Wprowadzenie do Biblii
4. Łukasz
5. Teologia Biblijna
6. Rzeka Życia
7. Jetro

 

 

B. FORMACJA EKIP POSŁUGUJĄCYCH NA KURSACH

Warsztat Andrzej

Laboratorium Józef Barnaba

Służy optymalizacji naszej ewangelizacji przez poprawienie naszej komunikacji i używanie nowej metodologii.

Służy formacji Ekip Posługujących i uzdalnianiu ewangelizatorów.

 

 

C. KURSY OPCJONALNE

Kursy Opcjonalne nie należą do Programu Formacji. Dotyczą specy cznych aspektów bezpośrednio i harmonijnie związanych z Projektem SESA. Zachowują Wizję, Metodologię i Format Kursów Programu Formacji SESA. Zazwyczaj prowadzi się je dla uczestników po ukończonym pierwszym Etapie Formacji.

Kursy opcjonalne

Siedmioro Młodych z Ewangelii

 

Panowanie Jezusa

Beniamin 1 i 2

Józef Marzyciel

Tetelestai