• image

11
Lip


Kurs Mojżesz w Strzegomiu

Kurs Mojżesz to formacja uzdolnienia i wyzwolenia do posługi. Jest to czas, w którym śledząc życie i postać Mojżesza możesz zobaczyćsiebie samego jako osobę zdolną do posługi ze swoimi mocnymi stronami oraz nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Jak stać się animatorem, liderem, posługującym otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół? Ale przede wszystkim - jak byc przyjacielem Boga? Odpowiedź na te pytania znajdziesz na kursie Mojżesz.

Informacje i zapisy: TUTAJ