• image

10
Kwi


Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

Posłuchaj konferencji: Celem jest Jezus, a nie uzdrowienie:

 

Informacje szczegółowe:

Cel: otworzyć się na uzdrawiające działanie miłości Bożej

Miejsce: Parafia Św. Rodziny w Ostrowie Wlkp. (ul. Grabowska 212)

Czas: od 17 kwietnia do ko końca czerwca, w każdy piątek o g. 19.15

Etapy pracy:

-        - wysłuchanie konferencji w czasie cotygodniowych spotkań

-        - dzielenie w małej grupie po konferencji

-        - codzienna osobista praca z podręcznikiem

Uczestnicy: powinni wcześniej przejść rekolekcje ewangelizacyjne (np. Seminarium Odnowy, Kurs Nowe Życie lub Filip) i trwać we wspólnocie modlitewnej lub ewangelizacyjnej)

Warunki uczestnictwa:

-        - zgłoszenie przez formularz

-        - skierowanie duszpasterza lub lidera wspólnoty (ustne lub pisemne)

-        - nabycie podręcznika do osobistej refleksji modlitewnej (można to uczynić na I spotkaniu, koszt książki - 25 PLN)

 

Członkowie wspólnoty Nowa Pascha i Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny zapisują się na pierwszym spotkaniu z pominięciem formularza internetowego.  

 

Program:

DATA   (piątki)

PROWADZĄCY

TEMAT   SPOTKANIA

10. IV

ks. D. Wodniczak

Eucharystia na rozpoczęcie SUW

17. IV

ks. D. Wodniczak

1.     Wprowadzenie

Modlitwa zawierzenia SUW Jezusowi

23. IV (czwartek)

o. Joseph Vadakkel

UZDROWIENIE TYLKO W JEZUSIE

24. IV

ks. D. Wodniczak

2.     Tydzień pierwszy - Wejście w uzdrowienie

Modlitwa do Ducha Świętego:

- o odwagę, żeby wejść w przeszłość

- o mądrość, żeby nazwać problem

- o pokorę, żeby prosić o pomoc

30. IV – 2. V

SNE Św. Rodziny

 

ks. D. Wodniczak

Kurs Emaus w Sadowiu

Po kursie 2 maja o g. 14.00 w Sadowiu

3.     Tydzień drugi - Modlitwa o uzdrowienie historii mojego życia

Modlitwa o uzdr. różnych okresów mojego życia

8. V

Sylwia Szubert

4.     Akceptacja siebie

Modlitwa: Modlitwa o spojrzenie na siebie oczami Boga

15. V

Ks. K. Niciejewski

5.     Tydzień czwarty - Poczucie krzywdy, odrzucenia, winy i niższości

Modlitwa uzdrowienia tych wydarzeń i uwolnienia od ich skutków

22. V

Ks. A. Wawro

 

6.     Tydzień piąty - Ucieczki i wzięcie odpowiedzialności za własne życie

Modlitwa spotkania z Bogiem w miejscach moich ucieczek oraz prośba o Bożą interwencję, utwierdzającą Jego i uzdalniającą do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie

23. V

Zespół Koord. ds. NE

w Diecezji Kaliskiej

NOC DUCHA - czuwanie w Wigilię Pięćdziesiątnicy

w kościele św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.

29. V ok. 20.00

po procesji z racji Kongresu Eucharystycznego

w Konkatedrze odbędzie się spotkanie w Parafii Św. Rodziny

Ks. A. Wawro

 

7.     Tydzień szósty - Przebaczenie i uzdrowienie międzypokoleniowe

Modlitwa przebaczenia i zawierzenia Jezusowi rodziny i przodków

5. VI

Adoracja I - pt

ks. D. Wodniczak

8.     Tydzień siódmy – Emocje

Modlitwa dziękczynienia za dar emocji, modlitwa o uzdrowienie wspomnień

i „zakodowanych emocji”, modlitwa wyrzeczenia

12. VI

(Ur. NSPJ)

Eucharystia

Sylwia Szubert

9.     Tydzień ósmy - Wolność wewnętrzna

Modlitwa o wolność wewnętrzną w różnych przestrzeniach życia wewnętrznego

19. VI

Ks. K. Niciejewski

10.   Tydzień dziewiąty - Ludzkie dekalogi

Modlitwa wyrzeczenia się fałszywych dekalogów, modlitwa spotkania z Jezusem w swoim „pochyleniu”

26. VI

o. G Słowikowski CP

11.   Tydzień dziesiąty - Uzdrowienie z buntu

Modlitwa uwolnienia od postawy buntu i zawierzenie siebie i swojego życia Bogu

2 – 5. VII

 

SNE Leszno, Wrocław

i Ostrów Wlkp.

 

ks. D. Wodniczak

Kurs Historia Zbawienia w Sadowiu (Celem kursu jest rozpoznać własne miejsce w historii zbawienia, a tym samym lepiej odkryć sens swojego życia; wymogiem jest być po kursie Nowe Życie i Emaus - zapisy przez formularz SNE Wrocław)

Po kursie 5 lipca o g. 16.00 w Ostrowie Wlkp.:

12.   Tydzień jedenasty - Uzdrowienie z własnego pomysłu na życie

        - Dzieło Boga i dzieło dla Boga

Modlitwa o umiejętność rozróżniania dzieła Boga i dla Boga oraz uzdolnienia do pełnienia Bożej woli

12. VII

ks. D. Wodniczak

Zakończenie SUW o g. 16.00 w Ostrowie Wlkp.: Modlitwa, konferencja, wręczenie certyfikatów oraz agapa

13.   Tydzień dwunasty - Słowo, które uzdrawia 

- (w podręczniku tydzień czternasty)

Modlitwa o przemianę sposobu mówienia, prośba o przemianę mowy przez Ducha Świętego, modlitwa o złamanie przekleństw