• image

26
Sty


Evangelii Gaudium

Dokument został napisany po hiszpańsku. Zawiera wszystkie wielkie tematy, jakie Ojciec Święty poruszył od dnia swego wyboru, 13 marca: od konieczności reformowania struktur, aby je dostosować do wymagań ewangelizacji po troskę o ubogich i konieczność osobistego nawrócenia każdego z wierzących. Prowadzić to ma do wiarygodnego przekazywania Ewangelii współczesnemu światu. Ojciec Święty podkreślił, że jego dokument odwołuje się przede wszystkim do nauki II Soboru Watykańskiego, zawartej zwłaszcza w Konstytucji dogmatycznej "Lumen gentium".

Pełny tekst adhortacji znajdziesz tutaj.