Ewangelizacja w Rososzycy

Ewangelizacja w Rososzycy

Spojrzenie Jezusa, który żyje i kocha każdego osobiście było naszym doświadczeniem w ostatnią sobotę października. W tym dniu nasza Szkoła Nowej Ewangelizacji, prowadzona przez księdza Dominika Wodniczaka zawitała do parafii świętego Marka w Rososzycy. Ewangelizacyjny wieczór rozpoczął się scenką, pokazującą nam dwie postawy, przez które nie doświadczamy Boga i nie słyszymy Jego głosu. Jedną z nich jest postawa samowystarczalności i przeżywanie wiary tylko jako konieczności wypełniania praw. Druga postawa to skupienie na przeżywanym cierpieniu, problemie. Eucharystia i nabożeństwo o uzdrowienie przeżywane wspólnie z przybyłymi oraz Pasterzem Parafii księdzem Pawłem Guździołem było kulminacyjnym punktem tego pięknego wieczoru. Bóg dał nam radość przebywania na wspólnej modlitwie i uwielbieniu z parafianami tego Domu Bożego. Mieliśmy okazję dać świadectwo o Jezusie, który jest jedynym Panem i Zbawicielem. Razem z bohaterem Ewangelii – Zacheuszem mogliśmy wejść na naszą osobistą „sykomorę”, by doczekać się spojrzenia, które zmienia wszystko! Ten, którego spotkaliśmy zawołał nas po imieniu, przypomniał o swojej Miłości, o tym, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga! Poruszyło to głęboko nasze serca i sprawiło, że inaczej spojrzeliśmy na siebie i bliźniego. To był dla nas wszystkich czas łaski. Niektórzy z parafian podzielili się z nami swoimi przeżyciami:

„…ogromnie byłam wzruszona, bardzo się cieszyłam, łzy leciały mi ciurkiem. Niesamowite przeżycie”

„To było wspaniałe duchowe przeżycie, czułam wewnętrzną, rodzinną radość, jak spotkanie z najbliższymi… moim najwierniejszym przyjacielem jest Król królów Jezus.”

„Była MOC na nabożeństwie. I to tak silna, że łzy mi ciurkiem płynęły”

„Przepiękny czas…”

Dziękujemy Ci Jezu, że żyjesz i działasz pośród nas. Bądź uwielbiony!